Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV. Historie Klubu H+Z - další aktivity Klubu

Prosiměřická JURTA

 V létech 1993, 1995, 1997, 1999, 2001 a 2004 jsme uspořádali v Prosiměřicích ve spolupráci se Společností přátel Mongolska v Praze (SPM) a velvyslanectvím Mongolska v ČR setkání přátel Mongolska a Mongolů žijících v ČR pod názvem „JURTA“. Těchto setkání se vždy zúčastnilo několik stovek Mongolů žijících v ČR případně v Rakousku, Německu či na Slovensku a cestovatelé, nejrůznější experti, lovci, geologové, diplomaté včetně mongolského velvyslance, zástupci ministerstev zahraničí, financí, pro místní rozvoj a hospodářství, novináři, zpravodajové a desítky místních i znojemských občanů.Posláním akce je jedním z naplnění hlavního cíle Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE – rozvíjení zájmu o geografii a znalostí nejen u dospělých, ale především u dětí a mládeže. Dále možnost seznámení se s kulturou a historií vzdáleného národa, jeho způsobem života i zvyky. Je to festival kulturní výměny, umožňujeme zájemcům vzájemné poznání jiného etnika žijícího v naší zemi i v našem regionu a přispíváme tak netradiční formou k mezinárodnímu poznání a sblížení občanů, dětí a mládeže obou zemí, k vytváření pozitivních, přátelských vztahů oproštěných od xenofobie s prvky oceňování a chápání světa a kultury jiných národů.

Na začátku setkání v sobotu ráno se společně za účasti všech účastníků staví na zelené louce pravá mongolská jurta včetně zařízení, obrazů, nábytku a kamínek jako symbol rodiny, přátelství s společného strávení celého dne nabitého programem. Probíhá příprava tradičních mongolských i našich jídel (masové taštičky búdzy, speciální úprava berana, místní guláš či bramboráky…). Další částí programu bývají besedy s promítáním diapozitivů o Mongolsku, videofilmy, výstavy fotografií, folklorní hudební a taneční vystoupení umělců z Mongolska i dětí z místní základní školy. Obrovský ohlas mezi návštěvníky má pro všechny zdatné zájemce otevřený turnaj v mongolském tradičním zápase a různé soutěže. Večer je velký táborák někdy i s ohňostrojem, ale vždy se společnou lidovou veselicí. Druhý den v neděli dopoledne se jurta opět rozebírá a setkání končí.

Mimo společenského významu je i nezanedbatelná ekonomicko podnikatelská stránka setkání. Již třikrát bylo připraveno zajímavé setkání obchodního rady velvyslanectví Mongolska s vedením znojemské Hospodářské komory a jednotlivými podnikateli z okresu i zájemců z celé ČR a dokonce ze Slovenska a Německa.

Ke zdaru Prosiměřické Jurty svým podstatným dílem pomáhá Společnost přátel Mongolska, Pražská Jurta, Klub přátel Asie (všechny sídlí v Praze), obec Prosiměřice, základní škola a postupně celá obec včetně některých spolků a organizací. Díky tomuto společnému pojetí a nepochybně i tradici se na čtvrté Prosiměřické Jurtě sešlo více jak 600 účastníků a celkový ohlas byl mimořádný. Akce se stala nedílnou součástí místního kulturního kalendáře. Termín pořádání Prosiměřické Jurty se postupně ustálil vždy na liché roky (s výjimkou poslední - 2004) a příznivý měsíc červen. Bohužel v důsledku finančních a jiných problémů našich partnerů Společnosti přátel Mongolska a Pražské Jurty se již další Prosiměřické Jurty zatím nepodařilo uspořádat. 

Děti a svět

Protože jsme chtěli naplnit jeden z dalších cílů klubu a nějakým atraktivním způsobem upoutat pozornost dětí a mládeže o cestování, zeměpis a poznávání nejenom naší vlasti, ale i cizích krajů, vyhlásili v roce 1994 první ročník výtvarné a literární soutěže pro mládež nazvanou „Děti a svět“. Přispívali jsme tak osobitou formou k mezinárodnímu poznání a sblížení dětí a mládeže, k vytváření pozitivních, přátelských vztahů oproštěných od xenofobie s prvky oceňování a chápání výtvorů, světa a kultur jiných národů a poučení z nich. Našimi prvními partnery byla Česká orientalistická společnost Praha, Školský úřad Znojmo, Základní škola a Obecní úřad Prosiměřice. Tématem byly zajímavosti a vlastní poznatky, prožitky ze světa, z pobytů v zahraničí, poznávání cizích zemí atd., všechno z pohledu dětí v kategoriích do 15 let a mládeže do 19 let. Náš zájem byl mimo naší mládeže zaměřený na děti krajanů žijících v různých zemích světa. Proto jsme soutěžními propozicemi oslovovali řadu krajanských spolků a organizací ve světě. Zájem byl hned v prvním ročníku nebývalý. Na adresu klubu přišla více jak stovka prací z domova i ze zahraničí (kresby, fotografie, drobné literární práce). Vítěze jsme pozvali do Prosiměřic na podzimní setkání CESTY 1994, kde osobně ing. Miroslav Zikmund předával ceny a ocenění vítězům prvního ročníku: xxx (jmenovitě). Pro problémy se vzdálenostmi, které bylo třeba překonat cestou pro do Prosiměřic jsme od osobního předávání již v dalším roce  ustoupili. Základní škola nám dala k dispozici třídu a v ní každoročně po srpnové uzávěrce zasedala čtyřčlenná odborná komise vedená učitelkou výtvarné výchovy a jazyka českého Mgr. Dagmarou Mrákovou a vybírala výtvarné práce a vyhodnocovala literární příspěvky. Zájem o výtvarnou soutěž se postupně zvyšoval. V roce 1997 jsme obdrželi přes 600 dětských prací. Do soutěže posílaly své práce děti z ČR, Slovenska, Brazílie, Mongolska, Japonska, Číny a od několika dětí krajanů z Rakouska, Švýcarska, USA, Francie. V prvních sedmi ročnících se každým rokem zúčastňovala téměř stovka mateřských, základních středních a uměleckých škol, výtvarných kroužků i jednotlivců.

V roce 2000 jsme vydali katalog vítězných a oceněných výtvarných prací Děti a svět. Vybrané literární práce dětí a mládeže jsme postupně otiskovali v jednotlivých ročenkách geografického sborníku Cesty.

Abychom využili mnoha pěkných prací, rozhodli jsme v roce 2001 věnovat nejhezčích 100 výkresů na výzdobu chodeb a prostorů v domově důchodců „Pohoda“ v Prosiměřicích. Několik desítek výkresů jsme také darovali na výzdobu chodeb Obecního úřadu a Základní školy v Prosiměřicích. Každým rokem jsme z vítězných a vybraných prací uspořádali v místním Kulturním domě výstavu nejenom pro veřejnost, ale i pro účastníky setkání CESTY.

Ovšem postupně klesala kvalita výtvarných prací i účast jednotlivých škol a účastníků. Proto jsme se rozhodli v roce 2005 inovovat celou soutěž i s jiným názvem Svět 2005 (resp. Svět a příslušný rok vyhlášení). Zrušili jsme kategorii výtvarný projev a o to víc jsme preferovali fotografické vyjádření, počítačovou grafiku, literární příspěvky v elektronické podobě. Vše jsme požadovali zasílat pomocí internetu na naši e-mailovou adresu. Klub byl vyhlašovatelem a organizátorem, garantem soutěže Obecní úřad a Základní škola Prosiměřice, Společnost přátel Afriky a Společnost česko – arabská v Praze, Klub Asia – Pražská Jurta. 

 Výstavy

Většinou v průběhu každoročního setkání CESTY v Prosiměřicích jsme nepravidelně vystavovali klubové archivní fotografie z jednotlivých akcí a setkání, vybranou korespondenci, výstřižkový archiv. Delší dobu jsme ale uvažovali o vytvoření nějaké větší výstavy, která by představila činnost klubu širší veřejnosti mimo náš region. V archivu jsme měli a máme řadu materiálů, dokumentů a fotografií, takže s náplní nebyl problém. Jen to dát dohromady. Velice v tom pomohla svými zkušenostmi Květoslava Poláková, která ze své profese kurátorky historických sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě odborně zajišťuje a organizuje celou řadu výstav.

První výstavu jsme uspořádali k 10. výročí klubu v roce 1997 v zasedacím sále Obecního úřadu v Prosiměřicích. Výstavu, která byla otevřená od 1. září do 5. listopadu navštívili celkem 581 návštěvníků.

 Druhou výstavu, která byla podstatně větší, zaujímala 25 panelů (110 x 70 cm) a mnoho artefaktů, jsme uspořádali po pěti letech k 15. výročí klubu až v muzeu ve Františkových Lázních s velkou pomocí naší kamarádky Ireny Michalákové, pracovnice Západočeského muzea v Chebu. Navštívilo ji celkem 496 návštěvníků. V pátek 1. 11. 2002 proběhla ve výstavní síni Městského muzea ve Františkových Lázních pod patronací Západočeského muzea v Chebu slavnostní vernisáž první propagační výstavy Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE z Prosiměřic u Znojma. Vernisáže se zúčastnili tři členové výkonného výboru klubu Květa Poláková, Marcela a Jaroslav Hladíkovi. Více jak padesát hostů seznámili s historií klubu, jeho aktivitami a provedli je výstavou, která na ploše téměř dvaceti čtverečných metrů dokumentovala unikátními fotografiemi, komentářem a různými materiály bohatou a úspěšnou patnáctiletou činnost klubu. Podle velkého zájmu účastníků bylo již při vernisáži patrné, že se výstava setkala se značnou pozorností a byla dobrým propagačním počinem nejen klubu, vinařské obce Prosiměřice a sponzorů, kteří klub podporují. Výstava skončila 20. ledna 2003. Koncem ledna jsme jeli do Františkových Lázní výstavu rozebrat a převezli jsme ji za docela drsných sněhových dopravních podmínek do Prahy. Zde v prostorách Klubu Asia jsme ji společně nainstalovali a 1. 2. 2003 byla slavnostní vernisáž. V Praze ji shlédlo na tisíc návštěvníků. I když klub od roku 2015 neexistuje, přesto jsmev roce 2020 uspořádali výstavu z foto archivu ke 100 výročí narození Miroslava Zimunda

Po několika měsících se konečně dostala naše výstava také do Znojma, kde byla 18. dubna 2003 za značného zájmu slavnostní vernisáží otevřena v Domě umění. Ve Znojmě ji shlédlo 628 diváků. Koncem května jsme panely a všechny materiály převezli domů a v říjnu instalovali v Kulturním domě v Prosiměřicích, kde byla o otevřena do konce listopadu. Zde ji spatřilo celkem 786 místních obyvatel a účastníků setkání Cesty. 

Internetová prezentace

Protože internet je médium, které doslova zaplavilo společnost, projevili jsme zájem prezentovat klub na vlastních webových stránkách. Problém byl v tom, kdo nám stránky zhotoví a bude je spravovat. Iniciativy se ujal Jarda Hladík, junior a jeho kamarád student a budoucí programátor Luboš Šlapák. Prakticky si na jejich tvorbě ověřoval co se postupně naučil. První klubové stránky spatřily světlo internetového světa v roce počátkem roku 2002. Postupně jsme je zaplňovali texty a fotografiemi a měli pochopitelnou radost z každé návštěvy stránek. V roce 2004 byly stránky inovované s novou grafikou i rozšířeným obsahem. V současné době jsou stránky neaktivní vzhledem k ukončení činnosti Klubu v roce 2015.

ladík, junior

  Cestopisné přednášky – Širým světem

Pro širokou, nejen místní veřejnost jsme v Prosiměřicích v roce 1993 zahájili jarní a podzimní bloky cestopisných přednášek cyklu „Širým světem“ a desítky dalších přednášek ve Znojmě, Brně a řady dalších míst. Využíváme vlastní archivy s několika tisíci diapozitivy, klubového i vlastního archivu videofilmů a v současné době máme tisíce snímků v digitální podobě nahrané na CD.

 Přednášky s promítáním diapozitivů jsme pořádali v dokonale zatemněné vinárně pod Kulturním domem v Prosiměřicích a později v zasedací místnosti Obecního úřadu. Po přednášce byla podle zájmu účastníků beseda a vždy malá zeměpisná soutěž. Výherci z řad posluchačů obdrželi drobné ceny. Témata promítání diapozitivů s naším komentářem byla různá. Procestovali jsme téměř celou Evropu, ale také Japonsko, Vietnam, Mongolsko, Izrael, státy severní Afriky. Promítali jsme snímky ze všech zemí, které jsme do té doby navštívili. V několika případech se k nám jako lektor přidal MVDr. Stanislav Mikulášek.

Naše přednášky si získaly oblibu i určitý okruh příznivců, jejichž účast se pohybovala přibližně do 25 posluchačů. Propagaci jednotlivých bloků přednášek se ujal regionální tisk Znojemsko. A dokonce na některé přednášky přijížděli zájemci ze Znojma.

Z důvodů osobního, pracovního a jiného vytížení na naší straně a také pro změny provozovatelů vinárny jsme postupně v roce 1999 od pořádání pravidelných přednáškových bloků ustoupili. 

Pohlednice

Vzhledem k velkému klubovému fotografickému archivu jsme chtěli některé snímky zúročit formou vydání pohlednice. V roce 2000 spatřila světlo světa první klubová pohlednic a posléze dvě další. Jedna z pohlednic byla vydaná specielně k setkání přátel Mongolska nazvané JURTA.

  Geografické sborníky CESTY

Od počátku existence klubu a pořádání setkání cestovatelů CESTY v roce 1988 jsme si byli vědomi potřeby zachovat co nejvíce textu přednesených na Cestách, které vždy obsahují unikátní informace i osobní zážitky autorů v trvalé podobě.

Řada našich ročenek – sborníků tak byla zahájena již v roce 1988 a přes ekonomické i další problémy se daří každoročně vydat další sešit. Sborníky tradičně obsahují původní geografické texty, fotografie a někde i mapky.

 Do roku 1991 byl na obálce jednobarevný znak klubu a od roku 1992 jsou sborníky číslované a hlavně mají barevnou obálku, od čísla 10 barevné fotografie i na vnitřní straně přebalu, čísla 14 a 15 mají navíc uvnitř další čtyři barevné stránky. Změnili jsme koncepci i grafiku. Od č. 11 jsme vypustili články a informace z klubu, tuto roli převzal zpravodaj Speciál Globe, který je součástí členského příspěvku. Nový sborník obsahuje nejen některé texty „přednášek“ ze setkání CESTY, ale původní reportáže s fotografiemi od píšících světoběžníků bez ohledu zda autor přednášel na setkání CESTY. 

 Edice SVĚT

Vedle geografických sborníků CESTY a klubového zpravodaje Speciál Globe jsme vytvořili ediční řadu Svět.
 V roce 1996 jsme byli požádáni tehdejším Obecním úřadem v Prosiměřicích, abychom zpracovali při příležitosti 770. výročí první písemné zprávy o naší obci menší publikaci prezentující mládeži a obyvatelům stručnou historii Prosiměřic. Stalo se a právě při té příležitosti vznikl nápad založit Edici Svět, v níž by vycházely větší samostatné vlastivědné práce, cestopisy, které přesahují rámec reportáží ve sborníku CESTY. Tím získáváme a nabízíme větší prostor autorům pro ucelenější, souvislejší reportáže a zážitky z poznávání domova i světa. V této edici mohou publikovat své cestopisy všichni naši příznivci, kteří projeví zájem a kontaktují nás na adrese klubu. Protože klub nemá licenci, všechny publikace vydáváme vlastním nákladem za finanční pomoci sponzorů a z inzerátů, prostřednictvím Nakladatelství a vydavatelství MONDO – Mgr.J. Polák, Prosiměřice nebo Vydavatelství Večeřa, Bačice. K datu vydání této publikace v září 2007 jsme zatím vydali sedm titulů. Některé jsou ještě k dispozici na setkání Cesty:

* Hladík, J., Polák, J., Poláková, K. : Prosiměřice 1226 – 1996. OÚ Prosiměřice, str.76, 1996. Na základě četných historických dokumentů, archívních materiálů, kronik a pamětí občanů je v publikaci zpracovaná stručná historie obce Prosiměřice od roku 1226 po současnost.

* Hladík J., Polák J., Šíma J.: Mongolsko – Jurta. SPM Praha a Kc H+Z GLOBE – edice Svět, str. 64, MONDO 1997.
 Informativní publikace vydaná k příležitosti pořádání setkání JURTA 1997. Jsou tu shrnuty základní informace o Mongolsku, našich tradičních vztazích s Mongolskem, tradice setkání JURTA pořádané Společností přátel Mongolska v Praze, jak cestovat do Mongolska, expedice a výpravy a další.

* Poláková K., Polák J. : Kolem světa I., Kc H+Z GLOBE – edice Svět, str.64, MONDO 2001. Výběr reportáží z cest po Evropě, Asii a Africe. Text je doprovázený 6 barevnými a 47 černobílými fotografiemi autorů.

* Hladík, J.: Na shledanou v Izraeli. Kc H+Z GLOBE – edice Svět, str.76, MONDO 2002. Cena 60,- Kč.
 Zážitky ze země, kterou přes padesát let zmítají obrovské problémy vztahů s Palestinci a ostatními arabskými sousedy, země bohaté na velké množství historických a biblických památek, místa vzniku tří světových náboženství, nádherné přírody a pestrých lidských osudů a orientálního prostředí. V příloze jsou odkazy na www, řada praktických informací a adres, přehled studijní literatury.

* Hladík J.: Oblast Ponazyreva – jen letopočet se změnil (Rusko) Kc H+Z Globe, Vydavatelství Večeřa 2006, str.44. Barevná příloha a černobílé fotografie v textu. Cestopisné povídání z návštěvy a pobytu v oblasti vzdálené 400 km od Moskvy v místech, kde se zastavil čas.

* Kříž V.: Znovu na toulkách. Kc H+Z Globe, Vydavatelství Večeřa 2006, str. 64. Příloha se 13 barevnými fotografiemi a černobílými v textu. Další část reportáží z několika světadílů, která autor navštívil při svých toulkách světem.

* Poláková K., Polák J.: Kolem světa II., Kc H+Z Globe, Vydavatelství Večeřa 2006, str. 64. Příloha s 20 barevnými fotografiemi a v textu s černobílým fotografiemi. Pokračování cestopisných reportáží z různých míst Evropy a Asie.

SPECIÁL GLOBE

Časem korespondence v klubu přiměřeně narůstala tak, jak jsme rozesílali dopisy a zejména pozvánky na klubové akce jednotlivým příznivcům klubu a dalším zájemcům. Postupně jsme pociťovali potřebu problém vyřešit jinak, nějakým věstníkem či zpravodajem, kde by byla nejen pozvánka na klubovou akci, ale i další informace které jsme chtěli předat dál.

Tak vznikl nápad vydávat zcela nepravidelně podle potřeby zpravodaj nazvaný Speciál GLOBE. První číslo spatřilo světa v dubnu 1995 a celé bylo věnováno pořádání květnového setkání Mongolů (2. prosiměřická JURTA). Další čísla byla vydávána většinou s propagací a programem k podzimnímu setkání cestovatelů CESTY a v lichých létech k setkání JURTA, ještě s dalšími drobnými aktuálními informacemi a kontaktní adresou. Zpravodaje byly ve formátu A 4 v různých barevných provedeních až po číslo 10 vydané v roce 1998.

Rozesílání zpravodajů se osvědčilo, a tak jsme se rozhodli, že budeme pokračovat dál, ale v poněkud upravené formě. Cílem bylo také větší sepětí vedení klubu s příznivci a členy. V květnu 1999 vyšlo č. 11 již v nové podobě. Změnili jsme formát na menší, praktičtější A 5, začali Speciál vydávat nejméně 2 x ročně a rozesílat zdarma všem, kteří se v minulém roce zúčastnili setkání CESTY. V roce 2006 jsme se rozhodli vydávat zpravodaj pravidelně 4 x ročně v souladu s jednotlivými ročními obdobími (jaro, léto, podzim, zima) a zdarma jej zasílat elektronicky nebo klasickou poštou všem účastníkům minulého ročníku setkání CESTY. Zpravodaje jsou postupně uveřejněné na našich klubových stránkách. Struktura a obsah zpravodaje je nepravidelný sestávající z následujících částí:

* Drobná cestopisná reportáž včetně foto, mapek či perokreseb (volné příspěvky členů)

* Kdo je kdo – miniseriál v němž stručně představujeme čestné členy klubu, cestovatele, krajany v zahraničí mající vztah k cestování a další osobnosti z okruhu zaměření klubu.

* Kaleidoskop drobností a zajímavostí

* Ze života klubu – osobní výročí členů, výstavy, nové knihy vydané našimi členy, různá sdělení, programy akcí našeho klubu, listárna atd.

* DEXIC - databáze expedic a individuálních cest