Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tasovičtí vinaři a jubilejní 40. výstava vín

10. 3. 2009

ObrazekObec Tasovice ležící nedaleko  Znojma patří ke starým vinařským obcím s bohatou historií a vinařskou tradicí. První písemná zmínka o Tasovicích je z 12. července 1234 kdy král Václav I. uvádí ve své listině jméno obce  Tasovice. Je zcela jisté, že osídlení místa bylo podstatně starší o čemž svědčí řada archeologických nálezů. O původu jména vinařské obce Tasovice existují pouze dohady v souvislosti se znojemským rychtářem Tasso, nebo odvozením od jména Tas (staršina, vladyka). V historických dokumentech je celá řada zajímavých zmínek o vinařích a vinařství v obci. Snad nejzajímavější je glejt vinařů tasovických z 29.Obrazek dubna 1402:

 „Já Hynek z Kunina města,  pán na Rabštejně a hejtman v Znojmi, vyznávám tímto listem obecně přede všemi, ktož jej slyší nebo budu čísti, že jsem dal a dávám svoj pravý křesťanský glejt i své věrné bezpečenství těm vinohadom, ježto ctní a slovutní panoše Jindřich z Lukové a Ježek z Kunzoku v Tasovicích  mají, i jejich vinařom a dělníkom, a slibuje i jim svú dobrú věru beze lsti já sám za sebe, za Obrazeksvé všecky služebníky i pomocníky i za ty, ktož pro mne chtí učiniti nebo nechati, aby mohli svobodně na těchto vinohradech dělati, to víno sebrati a vésti, kamž chtí k své potřebě, a nemají na ně, ani na markrabiny posádky ani na mé ižádné péče míti“.

Vinařská tradice v obci  s různými proměnami pokračovala a rozvíjí se  i v současnosti. Tasovice s dnešní  výměrou viničních tratí 179,7 ha zařazených v I. kategorii a s 11  registrovanými pěstiteli se řadí na 8 místo v pořadí vinařských obcí Znojemské vinařské podoblasti. Známé jsou viniční trati Kamenný vrch, Stará hora nebo Staré vinice. S Tasovicemi spojená, ale administrativně samostatná vinařská obec Hodonice má 66 ha viničních tratí a 20 registrovaných pěstitelů. Dnešní ObrazekZákladní organizace ČZS Tasovice úspěšně navázala na tradici spolku Vinařské besídky, kterou založili místní vinaři již v roce  1946. Jejími prvními a  zakládajícími členy byli pánové Josef Horáček, Jindřich Měchura, Jakub Košulič, Alois Kyslinger, Jan Duhajský a Ing.Franz Maurer. Posledně jmenovaný stál mimo jiného,  již jako starý pán v sedmdesátých létech minulého století,  v tehdejším JZD Mír Práče u zrodu vinařství v Lechovicích. Jeho nezapomenutelná  postava v elegantním bílém obleku a vybraného chování myslím utkvěla v paměti mnoha pamětníků.

Obrazek Bohužel Vinařská besídka měla krátkého trvání, protože po roce 1948 a následného založení JZD přešly veškeré vinice do jeho správy a tak Vinařská besídka zanikla. Počátkem roku 1963 byl z podnětu Josefa Juříka založena v Tasovicích  ZO Českého zahrádkářského svazu. Zpočátku byla  náplní hlavně spolupráce s odborníky kvůli zintenzivnění drobného pěstování ovoce a zeleniny pro vlastní potřebu a pořádání zahrádkářských výstav. V následných létech převážilo vinařství a vinohradnictví a tak byla založenaObrazek novodobá tradice pořádání vinařských výstav. Mimo výstav vín pořádají  každoroční křest mladých vín, ochutnávky ve vlastním sklepu který slouží nejenom k degustacím, ale i k pravidelným setkáním a  nekonečným debatám kolem vína. Letošní jubilejní výstava vín v pořadí již čtyřicátá patří ve Znojemské vinařské podoblasti k jedné z nejstarších. Na výstavách v sále  kulturního domu, které mají mezi milovníky vín i vinaři velký ohlas se pravidelně sejde přes 500 vzorků vín místních vinařů z Tasovic, Hodonic  a jejich kolegů z okolních vinařských obcí. Byli jsme tu letos po třetí a atmosféra setkání vinařů a milovníků vín byla stejně Obrazekpříjemná jako v minulosti. Vyvrcholením výstavy bylo samozřejmě vyhlášení a ocenění nejlepších vín z jednotlivých vinařství. Šampiónem „40. ročníku Tasovické výstavy vín“ se stalo Svatovavřinecké 2003  z podniku AGRA a.s. Horní Dunajovice. Šampión elitní kategorie vín a  cenu „Erb Petra z Tasovic“ získal Znovín Znojmo a.s. se sídlem v Šatově za Rýnský ryzlink slámové víno 2006. Královská ocenění za místní bílá vína získal Tramín červený výběr z hroznů 2008 Josefa Horáčka z Tasovic a za červená vína Jan Raušer  z Tasovic za Zweigeltrebe 2008. Nejlepším vínem ročníku 2008 byloObrazek oceněno Rulandské šedé výběr z hroznů 2008 Pavla Dohnala z Lechovic. Další oceněná vína a kompletní katalog vín z letošního i z minulých ročníků výstav s velmi  bohatou  fotogalerii lze nalézt na webových stránkách obce Tasovice - www.tasovice.cz . Je   záslužné, že ZO ČZS Tasovice pod vedením zkušených organizátorů, předsedy Josefa Vyšinky, předsedy výstavního výboru Bedřicha Humpolíka a řady  dalších spolupracovníků s úspěchem pořádají výstavy o které je stále větší zájem nejenom díky perfektní organizaci, ale především stoupající kvalitě vystavovaných vín.

Literatura:

Peřinka V. F.: Znojemský okres II. Vlastivěda moravská.Brno. Garn 2008

Obec Tasovice – www.tasovice.cz