Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítonická sklepní ulička

kopie---03.jpgNa Znojemsku jsou sklepní uličky velké, malebné a veřejnosti známé (Hnanice, Nový Šaldorf, Šatov, Chvalovice, Vrbovec atd..) nebo menší někde v ústraní obce či v některé okrajové části nebo dokonce daleko za ní (Borotice, Božice, Želetice, Žerotice atd..). O většině podobných uliček ví málokdo, jen místní nebo z blízkého okolí. Do nedávné doby byly tyto uličky většinou velice zanedbané, zarostlé různými keři či akáty, některé i polorozbořené.  Ovšem v posledních létech zájem veřejnosti o víno, vinohradnictví a zejména vinařskou turistiku způsobil, že se postupně v řadě obcí sklepní uličky opravují a oživují. Jedna z těch méně známých je sklepní ulička ve Vítonicích. Obec Vítonice (www.vitonice.info )leží asi 15 km na silnici Znojmo – Moravský Krumlov, asi kilometr od Prosiměřic. Sklepní ulička není přímo v obci, ale jedeme-li z Vítonic směrem na Hostěradice (a dál na Moravský Krumlov), asi po necelém kilometru odbočuje po pravé straně za kapličkou asfaltová, částečně polní cesta přímo k vítonické sklepní02.jpg uličce. Řada sklepů je vybudovaných v nízké stráni s převýšením asi 20 metrů a porostlé akátovým lesíkem. Nad strání potom pokračuje rozsáhlé pole. Celou stráň i lesík odděluje polní cesta od nevelkého pole souběžně vedoucí se silnici, ze které jsme odbočili.  Je docela možné, že v dávné minulosti tu vedla původní cesta a pozdější silnice spojující Znojmo – Moravský Krumlov a dále, protože v šedesátých a sedmdesátých létech se tu rekonstruovala a v mnoha místech i překládala dnešní silnice. To, že původní cesta asi byla poněkud blíž ke stráni se sklepy, dokládá i kaplička, postavená zadní stěnou ke dnešní silnici. Po levé straně odděluje sklepní uličku od pole pěkná třešňová alej. Je to paráda v době, kdy třešně kvetou a poté kdy dozrávají… Sklepní ulička čítá 60 sklepů. Na jednom z nich je uvedený letopočet 1926. Je ale zřejmé, že sklepy jsou mnohem starší. Bohužel přesné datování se zatím nepodařilo zjistit. Ale ve starých listinách z roku 1775 až 1777 se uvádí, že ve Vítonicích je 31 hospodářů obhospodařujících asi 19 – 20 ha 30.jpgvinic. Rozloha vinic v roce 1897 byla 15, 99 ha. Postupně díky révokazu vinice zanikaly. Kolem roku 1925 bylo celkem 10 ha vinic, ale vysazovaly se nové. Z toho vyplývá, že víno, které vinaři udělali, museli dávat do sklepů, které postupně kopali a vytvořili sklepní uličku… V dobách JZD Mír Práče, se koncem sedmdesátých let 20. století vinice v obci rušily, aby ustoupily tehdy výnosnějším plodinám. V současné době se réva pěstuje v malém měřítku na dvorcích a zahrádkách. Nedostatek hroznů řeší místní drobní vinaři nákupem od velkých pěstitelů. V celé sklepní uličce není žádné profesionální vinařství, ale pouze malovinaři dělající víno pro svoje potěšení, potřebu a také pro své přátele.

Některé sklepy mají zajímavé vstupní portály typické pro lidovou architekturu přelomu 19. století. Ještě před deseti léty byla sklepní ulička zapomenutá, jen několik sklepů bylo v užívání. Přibližně v roce 2004 se někteří občané a skupina místních vinařů domluvila s obcí a začali uličku se sklepy čistit a opravovat. Získali nějaké dotace a v roce 2005 uspořádali první ročník otevřených sklepů a stejnou dnes již velice úspěšnou akci pořádají dodnes. V současné době je řada sklepů opravená nebo se opravují. Potěšitelné je, že majitelé většinou opravují sklepy do původní podoby. Je tu ale několik nově přistavených „předsklepí“, které bohužel trochu berou uličce původní ráz a celkovou atmosféru. To je ale problém mnoha sklepních uliček u nás. Některé sklepy jsou ještě zavřené a je zřejmé, že jejich majitelé zatím nemají zájem je opravit. Sklepy nejsou dlouhé, většina je vyzděná, nově zrestaurované často starými kolkovanými cihlami, což je v posledních létech velký hit. Stále se tu něco opravuje a buduje, dokládají to hromady starých cihel…. Před některými sklepy jsou lavičky se stolky k posezení a je příjemné navštívit a prohlédnout si tuto uličku. A pokud bude nějaký vinař ve sklípku, jistě rád nabídne i nějakou tu skleničku vína k ochutnání.
V červenci 2013 uspořádali v této uličce místní nadšenci již 7.17.jpg ročník vinařské slavnosti nazvaný „Otevřené sklepy ve Vítonicích“. Celkem 16 opravených a pěkných sklepů přivítalo tři či čtyři stovky návštěvníků nejenom z blízkého okolí. Na začátku vstupu k prvním sklepům stojí nadživotní dřevěné skulptury, které vyřezala z kmenů místní řezbářka paní Brzobohatá. Pěkně zapadají do celého areálu sklepů.  Termín otevřených sklepů je většinou o prvním víkendu v červenci. Více informací na obecním webu.
Poznámka: V projektu „Fond malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko“ uzavřelo SZV Znojmo v květnu 2013 společnou smlouvu s kolegy v Retzu. V rámci tohoto přeshraničního projektu Sdružení znojemských vinařů a vinařů z Retzu - Weinbauverein Retz (Am Anger 3 A 2070 Retz), nazvaného „Sklepní uličky a cestovní ruch Znojemska a Dolního Rakouska“, uspořádali pro širokou veřejnost dvě odborné vinařské exkurze. Projekt je časově omezený a probíhá od 1. 07. 2013 do 31. 07. 2014. První exkurze byla 1. 08. 2013 pro naše zájemce do Rakouska. Druhá exkurze byla 29. 08. 2013 a byla naopak určená pro rakouské vinaře a zájemce k nám na Moravu. Více informací o projektu a dalších akcích jsou na 
 

-ijh-